Uk&Puk

Het speelkameraadje van de kinderen

Spelen is ontdekken en spelen is groeien, daarom staat spelen centraal in de VVE-methode Uk&Puk. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen en biedt troost en veiligheid.

Werken aan ontwikkeling

Kinderen kunnen zich identificeren met Puk; aan hem durven ze hun fantasieën, ideeën, gedachten en gevoelens te vertellen.

Met Uk&Puk werken we aan een brede ontwikkeling van jonge kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. In de activiteiten zijn namelijk vier ontwikkelingsgebieden uit gewerkt:

  1. Spraak- en taalontwikkeling
  2. Sociaal- emotionele ontwikkeling
  3. Motorische- en zintuiglijke ontwikkeling
  4. Rekenprikkels die de ontluikende rekenvaardigheid stimuleren.

Aanmelden voor opvang bij Dribbel?

Nadat wij je aanmelding hebben ontvangen gaan we meteen voor je aan de slag!