Peutergroep "De Nijlpaarden"

2,5 - 4 JAAR

En dan is het tijd voor nog meer uitdaging! Welkom op onze Peutergroep. Elke dag worden er meerdere activiteiten gedaan met de kinderen in de Peutergroep. Grote activiteiten, kleine groepsactiviteiten en individuele activiteiten m.b.v. het programma Uk & Puk, dat een thematische opbouw in zich heeft en vele ontwikkelingsgebieden aan bod laat komen.

Kansen omzetten in mogelijkheden

Liedjes zingen, knutselen, tekenen/kleuren, wandelen, tent maken, rollenspel, tuinieren…etc.

Sommige activiteiten vragen voorbereiding. Dit noemen we “Kansen creëren”, andere ontstaan gewoon spontaan. Dit noemen we “Kansen grijpen”. De pedagogische medewerkers zijn er op gericht om zoveel mogelijk de kansen die zich voordoen in het omgaan met de kinderen, te grijpen. We proberen ook van gewone huishoudelijke dingen een spel te maken zodat kinderen spelenderwijs leren.

We stimuleren, door zelf plezier te hebben

Kinderen zijn vrij om wel of niet mee te doen, toe te kijken of afstand te nemen van een activiteit. We vragen niet van de kinderen om zich aan te passen, om ons als pedagogisch medewerker voldoening te geven t.a.v. het bedenken en voorbereiden van een activiteit. Het is zoals het is. We stimuleren, door zelf plezier te hebben, op die manier uitnodigend te zijn… en laten ze zelf komen.

We spelen elke dag buiten, zodra het weer het toelaat. Dit gebeurt altijd onder toezicht. Onze buitenspeelplaats voldoet aan de vastgestelde veiligheidsnormen. (omheining, grond speelterrein).
Ook halen we brood bij de bakker, vleeswaren bij de slager en razen we door het bos. Heerlijk!

Aanmelden voor opvang bij Dribbel?

Nadat wij je aanmelding hebben ontvangen gaan we meteen voor je aan de slag!