Praktische zaken

Alles wat je moet weten over Dribbel

Hieronder hebben we een aantal praktische zaken op een rij gezet zodat je als ouder weet hoe wij met bepaalde zaken omgaan binnen Dribbel.

Wat neem je mee naar Dribbel?

  • Fles/Voeding
  • Slaapzak
  • Speen/Knuffel
  • Extra kleding
  • Laarzen

Alles graag voorzien van naam!

Luiers (Pampers), billendoekjes (Zwitsal), fruit, brood en drinken zitten bij het uurtarief inbegrepen. De warme hap (groente) kan meegegeven worden aan kinderen van de babygroep.

Kunnen dagen geruild worden?

Via ons ouderportaal kunnen ruildagen worden aangevraagd. Deze ruilingen kunnen alleen gedaan worden binnen hetzelfde boekjaar (jan-dec).
Pas wanneer er een bevestiging is gegeven is de ruiling akkoord.
Ruilen binnen de 6 weken zomervakantie (Noord) is niet mogelijk.

Vaste dagen en vaste tijden zorgen voor vaste leidsters voor het kind. Dit geeft het kind het gevoel van veiligheid. In een veilige omgeving kan het kind zich het beste ontwikkelen.

Extra uren aanvragen

Extra uren kunnen aangevraagd worden via ons ouderportaal. Pas wanneer er een bevestiging is gegeven is de aanvraag akkoord. Last-minute aanvraag? Bel ons dan even.

Mijn kind is ziek, wat moet ik doen?

Meld de ziekte van je kind telefonisch via ons vaste telefoonnummer; 074-2341022

Wanneer een kind door ziekte niet de zorg kan krijgen wat het nodig heeft, niet kan deelnemen aan het dagprogramma en/of een temperatuur heeft van boven de 38,5 graden Celsius vragen wij ouders het kind op te halen.

Oudercommissie

Als kinderopvang zijn wij verplicht een oudercommissie te hebben.
Onze oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. Zij vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen die bij Dribbel worden opgevangen.

Samen met onze oudercommissie willen wij de kwaliteit van onze opvang behouden of verbeteren. Ook adviseren zij ons in het kwaliteitsbeleid, openingstijden, voeding, opvoeding, veiligheid, gezondheid en het uurtarief.

Wie is de mentor?

Elk kind krijgt bij de start een mentor toegewezen. Dit is de vaste pedagogisch medewerker en het aanspreekpunt voor ouders betreft de ontwikkeling van het kind.

De mentor draagt ook zorg voor de observaties. Om de ontwikkeling van de kinderen te volgen en te stimuleren maken wij gebruik van een compleet kindvolgsysteem; Doen, Praten, Bewegen en Rekenen. Hiermee worden baby’s, dreumesen en peuters gevolgd en gestimuleerd op de spraak/taal-, sociaal-emotionele-, motorische- en rekenontwikkeling. Een belangrijke tool voor onze pedagogisch medewerkers.

Op het mededelingen bord van elke groep hangt een overzicht met de mentorlijst.

Het pand betreden via de app of druppel

Om bij Dribbel binnen te komen zijn er elektronisch beveiligingssystemen geïnstalleerd bij de twee toegangsdeuren. Ouders kunnen door middel van een app via hun telefoon of een druppel het pand tijdens openingstijden betreden. Wil je graag gebruik maken van de app? Stuur dan even een mailtje met naam en telefoonnummer.

Nieuwsbrief

Elke maand verschijnt via de mail onze nieuwsbrief. Hierin worden de belangrijke datums, thema’s en andere nieuwtjes met ouders gedeeld.

Voeding

Wij willen het goede voorbeeld geven betreft voeding. Hoe wij hiermee omgaan is te lezen in ons Voedingsbeleid dat te vinden is in het ouderportaal onder het kopje ‘Downloads’

Contracten en facturatie

Contracten worden per mail aangeboden en kunnen digitaal ondertekend worden door de ouder.

Wij factureren achteraf. Dat betekend dat wij, rond de 2e van de maand, de totaal uren van de voorgaande maand via mail aanbieden ter controle. Rond de 5e van de maand wordt er akkoord gegeven op de automatische incasso waarna het bedrag wordt afgeschreven van jullie rekening.

Contracten, facturen en jaaropgaves zijn in te zien via het ouderportaal.

Waar kan ik terecht met klachten?

Een goede en zorgvuldige klachtenprocedure is in ieders belang. In het algemeen raden wij ouders aan een klacht te bespreken op de plaats waar de klacht zich afspeelt en/of met de persoon om wie het gaat. Dat kan een pedagogisch medewerker, een andere ouder, de oudercommissie of met Dewah zijn. Een rustig gesprek kan vaak al veel oplossen.

Klachten kunnen ook altijd direct worden voorgelegd aan de geschillen-commissie. Wij zijn aangesloten bij de Geschillen-commissie Kinderopvang.

Aanmelden voor opvang bij Dribbel?

Nadat wij je aanmelding hebben ontvangen gaan we meteen voor je aan de slag!