info@dribbelkinderopvang.nl

UK&puk
VVE

Spelen is ontdekken en spelen is groeien, daarom staat spelen centraal in Uk&Puk. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen en biedt troost en veiligheid. Kinderen kunnen zich identificeren met Puk; aan hem durven ze hun fantasieën, ideeën, gedachten en gevoelens te vertellen.

Met Uk&Puk werken we aan een brede ontwikkeling van jonge kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. In de activiteiten zijn namelijk vier ontwikkelingsgebieden uit gewerkt:

1. Spraak- en taalontwikkeling
2. Sociaal- emotionele ontwikkeling
3. Motorische- en zintuiglijke ontwikkeling
4. Rekenprikkels die de ontluikende rekenvaardigheid stimuleren.

De methode bevat thematische activiteiten die leidsters kunnen gebruiken op de groep. Elk thema bevat activiteiten om in een grote groep, in een kleine groep of individueel te doen. Uk&Puk kent een onderverdeling in drie leeftijdsgroepen; baby (0 tot 1 ½ jaar), dreumesen (1 ½ tot 2 ½ jaar) en peuters (2 ½ tot 4 jaar).

Uk&Puk bestaat uit tien thema’s:

1. Welkom Puk!
2. Wat heb jij aan vandaag?
3. Eet smakelijk!
4. Dit ben ik!
5. Reuzen en Kabouters
6. Regen
7. Hatsjoe!
8. Knuffels
9. Oef, wat warm!
10. Ik en mijn familie

Naast de 10 thema’s van Uk&Puk is er ook nog een speciaal thema: “Ik ben bijna 4 “ die zich speciaal richt op kinderen die binnenkort vier jaar worden en de overstap naar de basisschool maken. Het doel hiervan is om zich voor te bereiden op de basisschool. Door middel van voorlezen, spel- en knutselactiviteiten wordt aandacht besteed aan het afscheid nemen bij Dribbel.