info@dribbelkinderopvang.nl

Wat neem je mee

* Fles/Voeding
* Slaapzak
* Speen/Knuffel
* Extra kleding
* Laarzen
Alles voorzien van naam!

Extra uren

Extra uren kunnen aangevraagd worden via ons e-mailadres.
Last minute aanvraag?
Bel ons even!

Dagen ruilen


Dat kan binnen dezelfde maand én als de kindaantallen het toelaat. De ruildag kan aangevraagd worden via ons e-mailadres.

Nationale feestdagen kunnen ook geruild worden binnen dezelfde maand mits de kindaantallen het toelaat. De verantwoordelijkheid voor deze aanvraag ligt bij de ouder.


Vakantie


In de zomervakantie kunnen de vakantiedagen niet geruild worden. Dus worden de dagen dat uw kind afwezig is gewoon doorbetaald.

Mentor


Elk kind krijgt bij de start een mentor toegewezen. Dit is het aanspreekpunt voor ouders bij vragen over de ontwikkeling van hun kind.

Op het mededelingen bord van de groep hangt een overzicht van de mentorlijst per pm'er.

Ziek

Meld de ziekte van uw kind telefonisch via onze vaste telefoonlijn. Een ziek kind heeft zorg en rust nodig en hoort niet op de opvang thuis.

Wanneer een kind door ziekte niet deel kan nemen aan het dagprogramma, niet de zorg kan krijgen die het nodig heeft en/of een temperatuur heeft van boven de 38,5 graden celsius vragen wij ouders het kind op te halen.

Klachten


Een goede en zorgvuldige klachtenprocedure is in ieders belang. In het algemeen raden wij ouders aan een klacht te bespreken op de plaats waar de klacht zich afspeelt en/of met de persoon om wie het gaat. Dat kan een pedagogisch medewerker, een andere ouder, de oudercommissie of met Dewah zijn. Een rustig gesprek kan vaak al veel oplossen.


Geschillen-commissie

Klachten kunnen ook altijd direct worden voorgelegd aan de geschillen-commissie. Wij zijn aangesloten bij de Geschillen-commissie Kinderopvang.Druppel


Om bij Dribbel naar binnen te kunnen komen is er een elektronisch druppelsysteem geïnstalleerd bij de twee toegangsdeuren. Ouders kunnen door middel van een druppel het pand betreden tijden openingstijden


Snoesje


Wij werken samen met Gastouderbureau Snoesje. Dit is een extern bedrijf dat wij inschakelen om ons te ondersteunen in het opstellen van contracten, facturen, loonstroken. Voor vragen betreft deze zaken kunnen jullie altijd contact met hen opnemen. Vraag dan naar Roel of Lieke en zij helpen je verder.

Nieuwsbrief


Eén keer per twee maanden ontvangen ouders een nieuwsbrief via hun mail. Lees deze brief aandachtig door om van de laatste nieuwtjes op de hoogte te blijven.

Voeding


Wij willen het goede voorbeeld geven betreft voeding. Hoe wij hiermee omgaan is te lezen in ons Voedingsbeleid dat te vinden is onder het kopje 'Downloads'