info@dribbelkinderopvang.nl

oUDERCOMMISSIE

Dribbel Kinderopvang beschikt over een oudercommissie. Deze overlegt periodiek met Dewah over het interne beleid. Het gaat daarbij om zaken als de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan, voedingsaangelegenheden en de Risico-Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid (RI) . De oudercommissie heeft op deze zaken adviesrecht. Daarnaast is de oudercommissie soms betrokken bij het organiseren van ouderavonden en feesten.

Bij Dribbel hebben wij een actieve oudercommissie. De contactgegevens van de leden van de oudercommissie hangen bij binnenkomst op het informatiebord in de hal.