info@dribbelkinderopvang.nl

Onze groepen

Stamgroep

De kinderen worden opgevangen in hun eigen stamgroep. Dit is een vaste groep kinderen in een eigen groepsruimte die qua sfeer en inrichting bij hun leeftijd past.
Licht, natuurlijke kleuren, huiselijk, uitdagend, hout en rust kenmerkd onze groepen. Aan het begin en aan het eind van de dag, kan besloten worden om groepen samen te voegen en kinderen in een andere ruimte te ontvangen of weer op te halen waarbij een vaste medewerker op de groep aanwezig is. Met ouders en kinderen wordt duidelijk gecommuniceerd wanneer en hoe dit plaats vindt.   

                                                                                                           MENTOR

Alle stamgroepen hebben hun eigen vaste pedagisch medewerkers. Eén van deze pedagogisch medewerkers wordt de mentor van het kind.
Elk kind heeft bij de start een mentor toegewezen gekregen. De mentor volgt de ontwikkeling van het kind aan de hand van ontwikkellijsten. Indien nodig vindt er een gesprek plaats tussen de mentor en de ouders over de ontwikkeling van het kind.
Op het mededelingen bord bij de ingang van elke groep hangt een lijst met de verdeling van de kinderen onder de pedagogisch medewerkers.

                                                                                                                                 INSTANTIES

Tijdens de opvangperiode kunnen er zorgen ontstaan over het gedrag of de ontwikkeling van een kind. Deze zorgen worden door ons altijd met ouders besproken zodat er samen gekeken kan worden wat een kind nodig heeft aan begeleiding. Wij werken samen met lokale opvoedinstanties (bijvoorbeeld de GGD en Jeugdconsulenten bij de gemeente Dinkelland) die we in samenspraak met ouders kunnen inschakelen om met ons mee te kijken. Als de benodigde begeleiding de kennis en kunde van onze medewerkers te boven gaat, zullen wij met hulp van deze instanties ouders zo goed mogelijk doorverwijzen naar alternatieve vormen van opvang of begeleiding.

                                                                                                    INTAKEGESPREK

Voordat uw kind op onze opvang start plannen we eerst een intakegesprek. Dit is een moment van wederzijdse kennismaking en uitwisseling van informatie omtrent uw kind, de pedagogisch medewerkers, de mentor en de groep. We willen namelijk in het begin zoveel mogelijk de thuissituatie na bootsen qua slaap- en voedingsritme en bijvoorbeeld bed rituelen. Tijdens het intakegesprek zullen we ook een wenochtend inplannen van 3 á 4 uurtjes.

Mocht je zeker zijn van de aanmelding van je baby kun je dat via deze site doen. Zodra de aanmelding binnen is nemen wij contact op.

Klik hier om uw baby direct aan te melden

Wil je liever eerst een keertje komen kijken? Mail dan naar info@dribbelkinderopvang.nl

Wandspiegel met loopstang en val mat

Groepstafel


Hoge dubbele box